Μηνιαίο Ενημερωτικο Δελτίο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε τις περιλήψεις των κυριότερων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού κατηγοριοποιημένες ανά μήνα:

Ιανουάριος 2018

Δεκέμβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Οκτώβριος 2017

Σεπτέμβριος 2017

Iούλιος και Αύγουστος 2017

Ιούνιος 2017

Μαίος 2017

Απρίλιος 2017

Μάρτιος 2017

Φεβρουάριος 2017

Ιανουάριος 2017

Δεκέμβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Ιούλιος – Αύγουστος 2016

Ιούνιος 2016

Μαίος 2016

Απρίλιος 2016

Μάρτιος 2016

Φεβρουάριος 2016

Ιανουάριος 2016

Δεκέμβριος 2015

Νοέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Σεπτέμβριος 2015

Ιούλιος-Αυγουστος 2015

Top