Μηνιαίο Ενημερωτικο Δελτίο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε τις περιλήψεις των κυριότερων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού κατηγοριοποιημένες ανά μήνα:

Σεπτέμβριος 2017

Iούλιος και Αύγουστος 2017

Ιούνιος 2017

Μαίος 2017

Απρίλιος 2017

Μάρτιος 2017

Φεβρουάριος 2017

Ιανουάριος 2017

Δεκέμβριος 2016

Νοέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Ιούλιος – Αύγουστος 2016

Ιούνιος 2016

Μαίος 2016

Απρίλιος 2016

Μάρτιος 2016

Φεβρουάριος 2016

Ιανουάριος 2016

Δεκέμβριος 2015

Νοέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Σεπτέμβριος 2015

Ιούλιος-Αυγουστος 2015

Top